ออนไลน์ 113 คน ใช้มากที่สุดอยู่ในสัญญาณเทรดฟรี
EMA คืออะไรใช้ในการเทรดอย่างไร มาทำความรู้จักกัน
EMA ย่อมาจาก exponential moving average ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการซื้อขาย forex นักเทรดใช้ EMA เพื่อระบุแนวโน้มราคาและจุดเข้าออกของการซื้อขายโดยอาศัยราคาปิดของช่วงเวลาที่กำหนด
 
EMA มีความแตกต่างจาก simple moving average (SMA) ที่ใช้น้ำหนักเท่ากันสำหรับทุกช่วงเวลา ในการคำนวณ EMA จะให้น้ำหนักมากกว่าแก่ช่วงเวลาล่าสุด ซึ่งทำให้ EMA ติดตามราคาจริงได้ใกล้เคียงกว่า SMA และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า
 
การคำนวณ EMA มีขั้นตอนดังนี้:
 
1. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณ เช่น 10, 50 หรือ 200 วัน
 
2. หาราคาปิดของช่วงเวลาที่เลือก
 
3. หา SMA ของช่วงเวลาที่เลือก โดยบวกราคาปิดทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลา
 
4. หาค่า multiplier โดยใช้สูตร 2 / (n + 1) เมื่อ n เป็นจำนวนช่วงเวลาที่เลือก
 
5. หา EMA ของช่วงเวลาถัดไป โดยใช้สูตร EMA = (ราคาปิด - EMA ก่อนหน้า) x multiplier + EMA ก่อนหน้า
 
6. ตัวอย่างการคำนวณ EMA 10 วัน โดยมีราคาปิดของวันที่ 1-10 ดังนี้:
 
 
วัน                            ราคาปิด
1                             1.3172
2                             1.3231
3                             1.3164
4                             1.3186
5                             1.3293
6                             1.3250
7                             1.3215
8                             1.3238
9                             1.3199
10                            1.3242
SMA 10 วัน = (1.3172 + 1.3231
+ 1.3164 + 1.3186 + 1.3293 
+ 1.3250 + 1.3215 + 1.3238
+ 1.3199 + 1.3242) / 10 = 1.3219
 
multiplier = 2 / (10 + 1) = 0.1818
 
EMA ของวันที่ 11 = (ราคาปิดของวันที่ 11 - 1.3219) x 0.1818 + 1.3219
 
 
EMA ใช้ในการซื้อขาย forex ด้วยวิธีต่างๆ เช่น:
 
- ใช้ EMA เป็นเส้นแนวรับและแนวต้าน โดยถ้าราคาขึ้นเหนือ EMA อาจหมายถึงสัญญาณซื้อ แต่ถ้าราคาลงต่ำกว่า EMA อาจหมายถึงสัญญาณขาย

- ใช้ EMA หลายเส้นเพื่อระบุแนวโน้มราคา โดยถ้า EMA ระยะสั้นอยู่เหนือ EMA ระยะยาว อาจหมายถึงแนวโน้มขึ้น แต่ถ้า EMA ระยะสั้นอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะยาว อาจหมายถึงแนวโน้มลง

- ใช้ EMA เป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดที่มีตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น MACD, RSI, Stochastic ฯลฯ เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขาย


แท็กที่เกี่ยวข้อง:
EMA การใช้ EMA

เรื่องล่าสุดของหมวดหมู่ แวดวงการเงิน