ออนไลน์ 85 คน ใช้มากที่สุดอยู่ในสัญญาณเทรดฟรี
คุณอยากลดหย่อนภาษีได้มากที่สุดใช่ไหม?
คุณอยากลดหย่อนภาษีได้มากที่สุดใช่ไหม? ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี มีคำแนะนำดีๆ ให้คุณ นั่นคือ การลงทุนในกองทุน ThaiESG กองทุนใหม่ที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อกองทุน SSF และ RMF ได้เช่นเดิม และรับผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย

ฉันจะบอกคุณวิธีการคำนวณเงินที่ควรซื้อกองทุนแต่ละชนิด เพื่อให้คุณลดหย่อนภาษีได้มากที่สุด และเหลือเงินออมไว้ใช้ในอนาคต

ก่อนอื่น คุณต้องหาเงินได้สุทธิของคุณในปี 2566 โดยนำเงินได้ทั้งปีมาหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ที่คุณมี เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนประกันสังคม ค่าลดหย่อนประกันชีวิต หรือค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้เงินได้สุทธิแล้ว คุณต้องเทียบกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมี 7 ขั้น ตั้งแต่ 0% ถึง 35% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้สุทธิของคุณ คุณต้องคำนวณว่า ถ้าไม่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเลย คุณจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่

หลังจากนั้น คุณต้องคำนวณว่า ถ้าคุณซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คุณจะลดหย่อนได้เท่าไหร่ และเงินได้สุทธิของคุณจะเหลือเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้คุณเสียภาษีน้อยลง และเหลือเงินออมมากขึ้น

คุณสามารถซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้ 3 ชนิด คือ SSF RMF และ ThaiESG แต่ละชนิดมีเงื่อนไขและวงเงินที่แตกต่างกัน ดังนี้

- SSF คือ กองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการลงทุน 10 ปี คุณสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

- RMF คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีระยะเวลาการลงทุน 5 ปี และต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี คุณสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท แต่เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ประกันชีวิตบำนาญ ต้องรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

- ThaiESG คือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาการลงทุน 8 ปีเต็ม หรือ 10 ปีปฏิทิน ซื้อปีไหน ลดหย่อนได้ปีนั้น ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี คุณสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท ซึ่งจะเป็นการแยกวงเงินออกจากกองทุน SSF และ RMF


ดังนั้น คุณจะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 600,000 บาท หากซื้อกองทุนทั้ง 3 ชนิดนี้ แต่คุณต้องคำนวณให้เหมาะสมกับเงินได้สุทธิของคุณ และเป้าหมายการลงทุนของคุณด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง:
ลดหย่อนภาษี

เรื่องล่าสุดของหมวดหมู่ แวดวงการเงิน