ออนไลน์ 77 คน ใช้มากที่สุดอยู่ในสัญญาณเทรดฟรี
ข่าวดี! ธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบได้กู้เงินเพื่อปลดหนี้ เช็คเงื่อนไขที่นี่

ธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบได้กู้เงินเพื่อปลดหนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหนึ่งคน
 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.1% ต่อเดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ช่วง 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินต้น และสามารถผ่อนชำระได้ 36 เดือน

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์นี้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ภายใต้ชื่อ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ” เพื่อช่วยผู้ที่ติดเป็นหนี้นอกระบบได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารประชาชน

ผู้ที่สนใจสมัครกู้เงินนี้ ต้องมีคุณสมบัติและเอกสารดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ
 • มีรายได้ประจำ หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ หรืออื่น ๆ
 • ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
 • มีที่อยู่ถาวร และสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)
 • มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีหลักฐานการลงทะเบียนโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
 • มีหลักฐานแสดงมูลหนี้นอกระบบ
 • มีเอกสารแสดงรายได้/การประกอบอาชีพ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารออมสินภายในวันนั้น

 


เรื่องล่าสุดของหมวดหมู่ แวดวงการเงิน